KIIREETÖN AM­BU­LANS­SI
Satakunta
p. 02 54 64 112

Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

In emergency always call 112.

Suo­ri­tam­me kii­ree­tön­tä am­bu­lans­si­kul­je­tus­ta muun muassa kodin, hoi­to­lai­tos­ten, sai­raa­loi­den sekä hoi­va­ko­tien välillä.


Ti­laus­nu­me­ros­sa puheluusi vastaa sai­raan­hoi­ta­ja.

Soit­taes­sa­si potilaan puolesta, varaudu, haluamme yleensä puhua myös potilaan kanssa. Näin saamme par­haim­man kä­si­tyk­sen potilaan ti­lan­tees­ta.


1657030810586_Ohje_nettiin-me.jpg
1653406401418_800px-Star_of_life2.svg-me.png
AM­BU­LANS­SIN KÄYTTÖ
· Voit käyttää am­bu­lans­sia kii­reet­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa, kun muut palvelut eivät sovellu ja tarvitset ter­vey­den­huol­lon apua matkalla.
· Kunnat ja yk­si­tyi­set hoi­to­lai­tok­set voivat tehdä kanssamme yh­teis­työ­so­pi­muk­sia kii­reet­tö­mis­tä am­bu­lans­si­pal­ve­luis­ta.
· Hä­tä­ti­lan­tees­sa soita aina 112.
1653406401418_800px-Star_of_life2.svg-me.png
KUS­TAN­NUK­SET
· Asiak­kaa­nam­me maksat kul­je­tuk­ses­ta Kelan oma­vas­tuu­osuu­den 25 euroa.
· Las­ku­tam­me suo­ri­te­tuis­ta teh­tä­vis­tä Kelaa.
· Emme käsittele mak­su­vä­li­nei­tä. Saat pank­ki­siir­ron mukaasi tai pos­ti­tam­me sen jäl­ki­kä­teen.
· Kela korvaa am­bu­lans­si­kul­je­tuk­sen, kun kul­je­tus­muo­to on tar­peel­li­nen, kyseessä on sairauden hoidon vuoksi tehty matka ja kuulut Kelan kor­vat­ta­vuu­den piiriin Suomessa.
1653406401418_800px-Star_of_life2.svg-me.png
AM­BU­LANS­SI
· Am­bu­lans­sis­sa on aina kaksi am­bu­lans­si­hoi­ta­jaa.
· Am­bu­lans­si täyttää Valviran vaa­ti­muk­sen­mu­kai­suu­den.
· Käytämme potilaan siir­rois­sa apu­vä­li­nei­nä paareja sekä kan­to­tuo­lia.
· Ys­tä­väl­li­nen ja asia­kas­läh­töi­nen palvelu.
· Meillä on aikaa asiak­kaal­le. Kiirettä ei ole!

TI­LAUS­NUMERO p. 02 54 64 112Am­bu­lans­si­pal­ve­lu Lilja Oy

y-tunnus 3288223-9     

ASE­MA­PAIK­KA PORI - TOI­MIA­LU­EE­NA KOKO SATAKUNTA

1656008841377_Ambulanssi16-me.jpg
1654436338941_Ambulanssi10-me.JPG
1654435847692_Ambulanssi7-me.JPG
1654436336920_Ambulanssi13-me.JPG
1654435931993_Ambulanssi4-me.JPG
1657030991865_FlyerA5etusivu_uusinumero-me.jpg
1657031004150_FlyerA5takasivu_uusinumero-me.jpg
1657031036767_Uusi_puneinen_numero_ambukeula-me.jpg